Begrotingen 2023 Begrotingen 2023
De begrotingen 2023 van de Kerk en de Diaconie zijn door de kerkenraad voorlopig vastgesteld.
In beperkte mate liggen deze begrotingen (op papier) voor u klaar bij de uitgang van de kerk.
Ook kunnen de begrotingen per mail worden opgevraagd bij de scriba.
 
  • Voor vragen en opmerkingen over de begroting 2023 van de Kerk kan contact worden opgenomen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters (Jan Oosterveld) via e-mail of telefonisch via: 050 – 406 20 19. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 2 december a.s.
     
  • Voor vragen en opmerkingen over de begroting 2023 van de Diaconie kan contact worden opgenomen met de penningmeester van het College van Diakenen (Hans Fransen) via e-mail of telefonisch via:050-534 96 36. Ook dit kan tot uiterlijk vrijdag 2 december a.s.
terug