Begrotingen 2024 Begrotingen 2024
De begrotingen 2024 van de kerk en de Diaconie zijn door de kerkenraad voorlopig vastgesteld.
In beperkte mate liggen deze begrotingen (op papier) voor u klaar bij de uitgang van de kerk. Ook kunnen de begrotingen worden opgevraagd bij de scriba (scriba@gorechtkerk.nl).
  • Voor vragen en opmerkingen over de begroting 2024 van de kerk kan contact worden opgenomen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters (Jan Oosterveld) via e-mail penningmeester@gorechtkerk.nl of telefonisch via: 050 – 406 20 19.
    Dit kan tot uiterlijk woensdag 29 november a.s.
  • Voor vragen en opmerkingen over de begroting 2024 van de Diaconie kan telefonisch contact worden opgenomen met de penningmeester van het College van Diakenen (Hans Fransen) via e-mail
    penningmeester-diaconie@gorechtkerk.nl of telefonisch via: 050-534 96 36.
    Ook dit kan tot uiterlijk woensdag 29 november a.s.
terug