Nieuwe Bijbelvertaling Nieuwe Bijbelvertaling
Met Pinksteren is in de Gorechtkerk de NBV21 in gebruik genomen.
Daartoe wordt o.a. voor de lectoren een groot formaat bijbel, een ‘kanselbijbel’, aangeschaft.
De Bijbelteksten verschijnen, zoals gebruikelijk, ook op het beamerscherm.
Op de eerste zondag van de maand zal het nieuwe Onze Vader, zoals dat in de NBV21 is opgenomen, gebruikt gaan worden.
 
terug