Overhandigen cheque Stichting Vrienden van Gehoord en Gezien Onnen Overhandigen cheque Stichting Vrienden van Gehoord en Gezien Onnen
Op vrijdag 21 juni 2024 was het zover.
De Werkgroep Goededoelen was om 14.00 uur uitgenodigd bij Gehoord en Gezien in Onnen.
Annelie Westhuis heette ons van harte welkom en onder het genot van een lekkere kop koffie/thee vertelde zij over de gespecialiseerde zorg die in Onnen wordt gegeven aan mensen die beperkt zijn in horen en zien.
Het is belangrijk dat de zorg aansluit bij wat cliënten nodig hebben. Daarom is er een persoonlijk programma voor elke cliënt van de dagbesteding opgesteld naar hun eigen wensen en behoeftes.

Het streven is om, ondanks ernstige beperkingen, een zo optimaal mogelijke situatie te creëren voor de cliënten, waarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden die er nog wel zijn.

Ook de aanwezige cliënten vertelden iets hun dagindeling en waren zeer positief over de mogelijkheden die hen bij Gehoord en Gezien geboden worden.

Namens de Werkgroep Goededoelen Haren kon Jeannette ter Maat aan de Stichting Vrienden van Gehoord en Gezien een cheque overhandigen van € 3.500,--.

De Stichting Vrienden van Gehoord en Gezien  is een rechtspersoon zonder winstoogmerk. De Stichting organiseert activiteiten en genereert fondsen en andere gelden om  activiteiten, nodig voor de zorg voor mensen die beperkt zijn in horen plus zien, te faciliteren.

Mede dankzij de tomeloze inzet van de vrijwilligers van de Werkgroep Goededoelen en de bezoekers van alle activiteiten die trouw onze projecten steunen, kunnen we terug zien op een goede afsluiting van dit project.

Werkgroep Goededoelen Haren, bestaande uit Helping Hands Haren, Diaconale Raad Haren en enkele enthousiaste vrijwilligers, Anneke Bos, Ria Dost, Greetje Eisses, Jeannette ter Maat, Aly Veling, Anda Kooi
 
terug