Jeugdwerk Jeugdwerk

‘Christelijk Jeugdwerk Aan Boord’ wil er zijn voor alle jongeren die samen met anderen hun geloof willen beleven.


Middels een breed scala aan activiteiten bieden we jongeren een platform, een thuis, om met geloofsbeleving bezig te zijn.
Door verschillende commissies die zich richten op de jongste tot de 'oudste' jeugd houden we nieuwe generaties betrokken bij de kerk. 
Zo’n 75 vrijwilligers organiseren samen de meest uiteenlopende activiteiten voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Bijvoorbeeld de oppasdienst, de kindernevendienst, het clubwerk, TeenSpirit en jeugdsoos ’t Vooronder.

Aan Boord is georganiseerd in een zelfstandige stichting, waarin de kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Haren-Onnen zijn vertegenwoordigd.

Meer informatie:  Jeugdwerk   
Contact            :  jeugd@aanboordjeugdwerk.nl

terug