Collectemunten bestellen Collectemunten bestellen
In onze gemeente maken we gebruik van collectemunten. Bij alle kerkelijke collectes kunt u deze munten gebruiken. De collectemunten hebben als voordeel dat u niet steeds op zoek hoeft naar (klein-)geld voor de collectes. Het voordeel voor de kerk en het milieu is dat deze munten na reiniging hergebruikt kunnen worden.


Er zijn oranje munten met een waarde van € 1,00 en paarse munten van € 2,50.
Collectemunten kunnen worden besteld per 25 x € 1,00 of 10 x  € 2,50 door overmaking van het totaalbedrag (€ 25,00 of een veelvoud daarvan) onder vermelding van set oranje en of set paars op rekening NL72 SNSB 0446 5495 17 ten name van de Gereformeerde Kerk Haren. Na overmaking van het bedrag worden de collectemunten zo spoedig mogelijk bij u bezorgd.

Met de bestellingen van de collectemunten is belastingvoordeel te behalen. U kunt de betalingen als giften aftrekken bij uw belastingaangifte. Dat voordeel kunt u eventueel opnieuw schenken aan uw kerk.

Naast het bijdragen met collectemunten is het nog steeds mogelijk uw collecte bijdragen contant, via de app of via internet bankieren over te maken. Voor meer informatie klik > hier <.

Voor vragen gebruik het e-mailadres: bijdragen@gorechtkerk.nl
 
terug