Van de bloemengroep Van de bloemengroep
Over de liturgische schikking tijdens de veertig dagen en Pasen

‘Uit Liefde voor jou’

Dit is het thema van de veertigdagentijd binnen de PKN. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor de mensen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de veertigdagentijd geven we Zijn liefde door aan mensen dichtbij en ver weg.

Over de schikking
Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad, maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. Met deze kronkeltakken maken we elke week een andere vorm zoals een boog, ellips en cirkel. Daarnaast wordt, passend bij de viering en de lezing, een symbool toegevoegd aan de schikking. 
De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De veertigdagentijd begint immers somber en start met een periode van bezinning en reflectie. De liturgische kleur is tijdens de hele periode paars. Naarmate we verder op weg gaan naar Pasen zullen de schikkingen kleurrijker en uitbundiger worden. Met Pasen verandert de kleur naar wit. In de periode tot en met Pasen worden de teksten van het oecumenisch leesrooster gebruikt.

Symboliek
Soms vragen mensen wel eens naar de symbolische betekenis die de schikking verbeeldt. De symboliek die we proberen te verbeelden gaat over de grote lijn. Hopelijk zorgt deze symboliek voor een zintuigelijke ervaring bij u als kerkbezoeker en roept het een emotie op. Maar niet alles vraagt om een verklaring en bedenk hierbij dat een ieder zijn eigen symboliek kan toevoegen aan het ontwerp. Probeer maar eens.
 
terug