Taakgroep Bloemen Taakgroep Bloemen

De Taakgroep Bloemen verzorgt wekelijks een boeket of bloemstuk voor de zondagse vieringen. Na de viering worden deze bloemen, als groet van de gemeente, naar een gemeentelid gebracht.

Advent, de veertig dagentijd, Pasen, Pinksteren en de laatste zondag van het kerkelijk jaar krijgen aandacht in liturgische bloemstukken. Ook andere thema's worden op die manier geaccentueerd.

Contact: bloemen@gorechtkerk.nl       

 
De symbolische schikking De symbolische schikking
Eerste zondag veertigdagentijd:


‘Jezus op de proef gesteld’

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd lazen we over de drie verzoekingen aan Jezus in de woestijn. 
 
lees meer »
 
De symbolische schikking De symbolische schikking
Tweede zondag veertigdagentijd: ‘Wie is die Jezus?’

Op deze zondag lezen we over Jezus op de berg. Hij nam enkele van zijn discipelen mee de berg op, waar hij voor hun ogen veranderde van gedaante. In de bloemschikking zien we op- en neergaande lijnen. Die verwijzen naar de ups en downs die ieder mens in zijn leven doormaakt. De afdaling van de berg is in deze schikking de weg naar Jeruzalem, de weg
                                      naar de kruisiging op Golgotha.
 
lees meer »
 
De symbolische schikking De symbolische schikking
Derde zondag veertigdagentijd: De Tempelreiniging
Op de derde zondag van de veertigdagentijd lezen we over Jezus die de geldwisselaars en handelaren die het plein voor de tempel als markt gebruiken,
wegjaagt. Jezus zegt: ‘Breek deze tempel maar af, ik zal
hem in drie dagen weer opbouwen.’

 
lees meer »
 
De symbolische schikking De symbolische schikking
Vierde zondag in de Veertigdagentijd:
‘Vijf broden en twee vissen’

Op de vierde zondag van de veertigdagentijd lezen we over Jezus die met zijn discipelen de berg op klom, waarbij veel mensen hem waren gevolgd. Jezus zei tegen zijn discipelen: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hen maar te eten.’
Vijf broden en twee vissen werden gedeeld, totdat iedereen genoeg had gegeten.
 
De symbolische schikking De symbolische schikking
Vijfde zondag veertigdagentijd: De graankorrel

Op deze zondag lezen we over de graankorrel die in de aarde valt.
Jezus laat ons zien dat als je geen aandacht hebt voor je naaste en zo opgaat in wat het leven jou te bieden heeft, je leeft voor jezelf.
Maar als je bereid bent je eigen verlangens ondergeschikt te maken aan die van anderen en als je oog hebt voor je naaste, dan zul je een vruchtbaar leven hebben dat eeuwig zal duren.
 
De symbolische schikking De symbolische schikking
Palmzondag: de intocht van Jezus in Jeruzalem

Op de zesde zondag van de veertigdagentijd is het Palmpasen. We lezen hoe Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. De mensen leggen mantels op de weg en zwaaien met palmtakken terwijl ze roepen: ‘Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer.’

Kinderen lopen op deze zondag een optocht met een Palmpasenstok.
De stok bevat veel symboliek:
 
lees meer »