Diensten in Stille Week en met Pasen Diensten in Stille Week en met Pasen
In de aanloop naar Pasen zijn er in de Stille Week een drietal vespers.
Dat zijn avondgebeden van ongeveer een halfuur. Het is een mooie manier om je voor te bereiden op de diensten van Witte donderdag tot en met Paasmorgen.   
De vespers worden georganiseerd door vijf Harense kerken: de Hoeksteen, de Ontmoetingskerk, de Nieuw-Apostolische Kerk, de Gorechtkerk en de Dorpskerk.
Op maandag 3 april is de vesper in de Ontmoetingskerk (niet Dorpskerk) met als voorganger Michiel Pronk.
Op dinsdag 4 april is de vesper in de Gorechtkerk en leidt Arlette Toornstra het geheel.
Op woensdag 5 april is Sjaak de Boer voorganger in de vesper in de Nieuw-Apostolische Kerk (Bamshorn).
Aanvang is om 19.30 uur.

In de dienst op Witte Donderdag (6 april) zal het Heilig Avondmaal in een kring worden gevierd; aanvang 19.30 uur. Ook op Goede Vrijdag (7 april) is er dienst om 19.30 uur.
Op Stille Zaterdag (8 april) is er om 20.30 uur een Paaswake gezamenlijk met de Hervormde Gemeente in de Dorpskerk.
In de dienst op paaszondag (9 april) worden o.a. de, in het afgelopen jaar, gedoopte en gezegende kinderen genoemd. Tevens zal de Brassband Heman muzikale medewerking verlenen aan deze dienst.

De diensten en vespers in de Gorechtkerk zijn ook te volgen via www.gorechtkerk.tv.

Weet u welkom! 
 
terug