Duurzaamheid en Diaconie Duurzaamheid en Diaconie

De Gorechtkerk is, als dit stukje wordt geschreven, één van de 409 Groene Kerken in Nederland (zie www.groenekerken.nl/).
En als je dit leest, zijn er vast al wel weer een paar bij gekomen, want vele kerken willen hun steentje aan duurzaamheid bijdragen.

We hebben geïnventariseerd wat er door de Gorechtkerk aan duurzaamheid gedaan wordt.
Over het Jeugdwerk hebben we eerder geschreven.  
Bij de Diaconale Raad (DIRA), de samenwerking van de diaconieën van Dorpskerk en Gorechtkerk, is er ook over gesproken.
Natuurlijk gaat het bij de DIRA in de eerste plaats om het helpen van de medemens.
Maar daarnaast wordt er in meer of mindere mate aan duurzaamheid gewerkt.
Zo is de DIRA (in)direct verbonden met de stichting ‘oud papier', waarbij het er niet alleen om gaat om bij te dragen aan goede doelen, maar ook om het recyclen van papier: twee vliegen in één klap. De werkgroep ‘Goede Doelen’ doet hetzelfde door o.a. tweedehandsboeken te verkopen.
Verder staat de DIRA in contact met en steunt het de voedselbank; daar wordt veel voedsel uitgedeeld dat anders weggegooid zou worden.
Ook op andere manieren draagt de DIRA aan duurzaamheid bij.
Zo worden plastic munten, die mensen t.b.v. de collectes kunnen gebruiken, hergebruikt.
Verder komt de post vooral binnen via de mail en wordt het ook via de mail verstuurd. Vergaderdocumenten worden zo min mogelijk geprint. De meeste leden lezen mee op hun telefoon/laptop of tablet. Zo wordt er zo weinig mogelijk papier gebruikt.
Ook andere groepen in de Gorechtkerk zetten stappen.

Welke ideeën heb jij over de duurzame stappen van het College van Kerkrentmeesters?
In een volgend stukje komt dat aan de orde.

De Commissie Groene Gorechtkerk (mail) bestaat uit Rink Blankevoort, Michiel Pronk, Ida Stamhuis, Anita Wildeboer, en Tineke Wolters 
 
terug