Inrichten van een Gedachtenishoek Inrichten van een Gedachtenishoek
Tijdens de gemeenteavond op 3 november a.s. wil de Taakgroep Erediensten graag een korte presentatie geven over het inrichten van ‘een gedachtenishoek’ in de Gorechtkerk.
De gedachte is om in de hoek bij de nooduitgang – dus bij binnenkomst via de hoofdingang ter rechterzijde – een stilteplek te realiseren waar het gedachtenisbord met de namen van de overledenen en van de dopelingen wordt geplaatst en waar u en jij de mogelijkheid krijgt een kaarsje te ontsteken. De kaarsjes kunnen worden ontstoken op een glasplateau waarvan de voormalige doopvont, die nu nog in de hal bij de ingang staat, de basis vormt. Er wordt ook een korte kerkbank geplaatst zodat u en jij ook in stilte een moment bij de gedachtenishoek plaats kunt nemen.
We hopen zo een betekenisvolle plek in onze kerk te realiseren, waar men in stilte een licht kan ontsteken, ter nagedachtenis aan een geliefde of vanwege een andere reden. Dat kan op de zondagmorgen voorafgaande aan de dienst of tijdens de open kerk op woensdagmorgen.
Het is verheugend dat dit plan, waar we lang over hebben nagedacht en met verschillende betrokkenen hebben besproken, met instemming door de kerkenraad is ontvangen en wij nu tijdens de gemeenteavond de gelegenheid krijgen het toe te lichten. 

terug