Gemeente-avond woensdag 3 november Gemeente-avond woensdag 3 november
De kerkenraad nodigt de gemeenteleden van harte uit voor het bijwonen van een gemeenteavond op woensdag 3 november a.s. in zaal 1 van het Gorechthuis.
Vanaf 19.30 uur is er koffie of thee, de vergadering begint om 20.00 uur en de bedoeling is om 22.00 uur af te sluiten, waarna er nog de mogelijkheid is om met elkaar een drankje te drinken.

De (verkorte) agenda voor deze gemeenteavond is:
  1. Spel: opnieuw verbonden
  2. Presentatie van de gedachtenishoek
  3. Aanpassingen in de gebouwen in de afgelopen periode
  4. De aangepaste en geactualiseerde Plaatselijke Regeling

Voor de aangepaste en geactualiseerde Plaatselijke Regeling is een toelichting gemaakt, welke u elders op de website kunt terugvinden.

Het is goed om elkaar weer te ontmoeten op een gemeenteavond. Via de Kerkbode, 4-luik, website of nieuwsbrief probeert de kerkenraad u steeds op de hoogte te houden van datgene waar we mee bezig zijn, maar het is ook goed om op een gemeenteavond met elkaar over bepaalde zaken van gedachten te wisselen.

De kerkenraad hoopt u op deze avond te mogen begroeten.
 
terug