dinsdag 12 oktober 2021

Gesprekskring ´Geloven vandaag´

Datum: 
 dinsdag 12 oktober 2021
Tijdstip: 
 10.00  - 11.15 uur
Locatie: 
 Gorechthuis

'Alles stroomt' - dat wisten de oude Grieken al. Niets blijft gelijk. Ook op het gebied van geloven vindt er vaak verandering plaats. Door wat je meemaakt en leest kun je in de loop der tijd anders gaan denken.

Bij deze kring willen we spreken over wat wij gevonden hebben of waar wij naar zoeken. Als leidraad voor de ochtenden richten we ons op de Apostolische Geloofsbelijdenis. Aan de hand van een Bijbeltekst, gedicht of lied zullen we over het thema met elkaar in gesprek gaan.

De ochtenden vinden plaats van oktober t.e.m. april op elke tweede dinsdag van de maand, te beginnen op 12 oktober.

Begeleiding:  Ds. Michiel Pronk
Data:              Elke tweede dinsdagochtend van de maand in de periode van oktober t.e.m. april:
                      12 oktober, 9 november, 14 december 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april
Tijd:               10:00 – 11.15 uur
Plaats:           Gorechthuis
Opgave:         Via het formulier OF rechtstreeks per E-mail:  m.pronk@gorechtkerk.nl
 

terug