HarenSamen! 16+ JEUGD HarenSamen! 16+ JEUGD
We gaan samenwerken!
Dit seizoen slaan vier Harense kerken de handen ineen voor het organiseren van het 16+ Jeugdwerk. De Gorechtkerk (PKN), de Hoeksteen (CGK-NGK), de Dorpskerk (PKN) en de Ontmoetingskerk (GKv) gaan samenwerken. We hebben heel veel zin om deze ervaring met elkaar aan te gaan.
Lijkt het je leuk om gelovige leeftijdsgenoten te ontmoeten?
Vanaf oktober zullen we, eens per twee weken, op woensdagavond bij elkaar komen. We starten met een gezamenlijke maaltijd en zullen daarna in groepjes uit elkaar gaan om als jongeren, onder begeleiding van jeugdleiders, met elkaar in gesprek te gaan over onze God en ons geloof.
Daarnaast zullen we ook meerdere keren per jaar activiteiten organiseren, worden er gezamenlijke soosavonden georganiseerd en ben je welkom om mee te denken over de invulling van jongerendiensten.

SOOSHOP!!!
1 oktober is er een startavond: SOOS-HOPPEN.
De avond begint om 21.00 uur in de soos van de Hoeksteen. Vervolgens gaan we om 22.00 uur naar de soos van de Ontmoetingskerk en we eindigen om 23.00 uur in de soos van de Gorechtkerk. We hopen op een gezellige avond, waarbij er alle ruimte is voor eventuele vragen en ideeën.
JONGEREN, WEES WELKOM 1 OKTOBER!

Namens het JeugdBestuur,
Ido van der Krieke, Gert-Jan Kasper, Catharina de Groot-Pietersma, Herman de Vries,
Lieuwe de Rooij, Monique van der Molen, Siebren Boonstra, Gratia Apoll

Achtergrond samenwerking
Deze samenwerking is het resultaat van meerdere gesprekken in het afgelopen seizoen, tussen de jeugdbesturen, jeugdouderlingen en jeugddiakenen van de betrokken kerken. Het initiatief kwam vanuit de Hoeksteen, waar de jongeren zelf aangaven het jeugdwerk graag gezamenlijk in Haren vorm te geven.
We hebben allemaal hart voor tieners en jongeren in onze gemeenten en we vinden het onderlinge contact heel waardevol. We zien het komende seizoen als een mooie ervaring om gezamenlijk met jongeren in gesprek te gaan over onze God. We zullen dit jaar met elkaar evalueren om van daaruit na te denken over een vervolg voor de komende jaren.

 
terug