Veertigdagenkalender 2023 ‘Uit liefde voor jou’ Veertigdagenkalender 2023 ‘Uit liefde voor jou’
Dit jaar hebben we voor het eerst als Gorechtkerk een Veertigdagenkalender samengesteld met daarin bijdragen van gemeenteleden uit de verschillende geledingen van onze kerkgemeenschap. Het thema van de kalender volgt het landelijke PKN-thema voor de Veertigdagentijd van dit jaar, te weten ‘Uit liefde voor jou’.
Uit liefde voor jou, dat zijn woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn.
Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen.
Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen.                                

De gemeenteleden die zijn benaderd voor een bijdrage, mochten zelf de inhoud bepalen en vormgeven. Het mocht van alles zijn: een gedicht, een recept, een verhaal, een puzzel, een tekening, een foto. Inspirerend, verrassend, uitdagend en vooral ‘uit liefde voor jou’!
Zo werken we samen en van dag tot dag toe naar Pasen, in de periode van Aswoensdag 22 februari tot en met Pasen 9 april 2023.
Wilt u in het bezit komen van de kalender? Dat kan! De kalender kost €7,50, waarvan €1,50 naar een goed doel gaat, te weten het landelijke PKN-paasproject voor kwetsbare mensen in Moldavië.
Bij de ingang van de kerk kunt u zich voor een kalender intekenen of een mail sturen. Het bedrag van de kalender kan worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de diaconie NL65SNSB0905590309 t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk Haren-Onnen.
 
terug