Kerk in Actie Kerk in Actie
Huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen Griekenland

In de week van 29 november tot 5 december organiseert Kerk in Actie een huis-aan-huiscollecte – volledig coronaproof! – voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is, na de brand in Moria, urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op diverse Griekse eilanden. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar.

Kerk in Actie helpt de vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding en onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. Op meer dan zeshonderd plekken in ons land – ook in Haren - gaan collectanten in de eerste week van december langs de deuren. Geef gul aan de collectant! Namens alle vluchtelingenkinderen in Griekenland: dank voor uw betrokkenheid.

Karin Noordveld, collectecoördinator Kerk in Actie
 
terug