Start Aktie Kerkbalans 2020 Start Aktie Kerkbalans 2020
De jaarlijkse actieperiode van Actie Kerkbalans is van start gegaan. Wist u dat Kerkbalans de grootste fondsenwerfactie van het land is? Door het hele land vragen plaatselijke kerken aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Waarschijnlijk heeft u hem al, maar anders zal binnenkort ook bij u de brief voor Kerkbalans op de mat vallen. Doet u ook weer mee?

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. U kunt uw formulier de komende zondagen inleveren in de bus in de hal van de kerk. Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

College van Kerkrentmeesters

terug