Actie Kerkbalans Actie Kerkbalans
Het motto van de Actie Kerkbalans is dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Juist in deze tijd merken we hoe belangrijk de kerk voor ons is. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is blij dat ook door middel van Actie Kerkbalans jaarlijks blijkt dat we samen kerk zijn en dat ook in de toekomst willen blijven! Ook dit jaar zult u als gemeentelid weer een kleurige folder over de Actie Kerkbalans in uw brievenbus vinden.

Graag ontvangen wij de envelop met het ingevulde toezeggingsformulier van u terug.
Dat kan op diverse manieren en plaatsen, zoals aangegeven in de toelichting die achter op het toezeggingsformulier staat. Het CvK verzoekt u om het toezeggingsformulier altijd te retourneren, ook als u uw bijdrage voor het jaar 2021 NIET wijzigt!

Geef slim
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. Het aanvraagformulier en een uitgebreide toelichting kunt u > hier < vinden.

Namens het College van Kerkrentmeesters bij voorbaat dank!
terug