Actie Kerkbalans 2023 Actie Kerkbalans 2023
Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2023 komt eraan

De Actie kerkbalans staat weer voor de deur. Op zondag 15 januari zal de rode loper worden uitgelegd als symbool van deze start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. De folder en de brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage is al bij u bezorgd of wordt binnenkort bij u bezorgd. We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen
De kerk is niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in.
U kun het toezeggingsformulier in de betreffende bus doen in de kerk (t/m zondag 29 januari ) of inleveren bij één van de adressen die worden vermeld op het toezeggingsformulier.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Namens de bijdragenadministratie,
Gerrie en Cees Verschoor
terug