Actie Kerkbalans 2022 Actie Kerkbalans 2022
Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan

In januari doet onze Gorechtkerk gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken en uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

In januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Namens het College van Kerkrentmeesters, bij voorbaat dank!
Dirk Boonstra
Bijdragenadministrateur
terug