Vooraankondiging Kerkendag Ring Groningen 2024 Vooraankondiging Kerkendag Ring Groningen 2024
De jaarlijkse Kerkendag van de Ring Groningen vindt dit jaar plaats op zaterdag 5 oktober 2024 van 10.00 uur tot 16.30 uur in en rond de Stefanuskerk in
Noorddijk. De Protestantse gemeente Damsterboord is deze keer de gastgever.

De Ring Groningen is een plek voor ontmoeting en samenwerking van gemeenten in de voormalige Classis Groningen van de PKN. Eén van de doelen van de ring is het zogenaamde ‘kerkelijk gesprek’: het onderlinge beraad van gemeenten over kerk-zijn in onze tijd. Gemeenten van verschillende kleur vormen samen de kerk, als een mozaïek van kerkplekken. In de ring zien gemeenten naar elkaar om, ondersteunen elkaar en werken met elkaar samen.

De Kerkendag 2024 heeft het karakter van een themadag rond het onderwerp ‘Nieuwe vormen van kerkelijke presentie’. Aan de hand van concrete ervaringen vanuit de pioniersplek Overstag in Lewenborg, één van de wijken binnen de PG Damsterboord, willen we samen ontdekken hoe zo’n nieuwe vorm van kerkelijke presentie eruit ziet en wat het voor de deelnemers betekent. Vervolgens willen we ons de vraag stellen wat we als ‘gewone’ gemeenten kunnen leren van de ervaringen in de pioniersplekken en hoe we die ervaringen vruchtbaar kunnen maken in onze wijze van gemeente-zijn. Daarnaast is er aandacht voor onderlinge kennismaking, wandelen in de omgeving en een liturgisch moment.

De Kerkendag is bedoeld voor gemeenteleden, kaderleden en ambtsdragers.

Noteert u de datum alvast.
Nadere informatie over het programma, aanmelding en (bescheiden) toegangsprijs volgt begin september.

Joke Smit en Lieuwe Giethoorn, voorbereidingsgroep van Damsterboord.
terug