Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

De kerkenraad heeft de verantwoordelijkheid voor alles wat te maken heeft met onze bezittingen, toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters. Behalve als dit diaconale zaken betreft. Hiervoor zijn de diakenen verantwoordelijk.
In het College van Kerkrentmeesters zit aan aantal kerkrentmeesters en ouderling-kerkrentmeesters. De ouderling-kerkrentmeesters zijn lid van de kerkenraad en zullen daar het beleid van het College en dat van de raad op elkaar afstemmen.


De taak van het College van Kerkrentmeesters is niet alleen alles waar de kerk over beschikt goed te beheren, maar ook te zorgen voor een zorgvuldige leden- en boekhoudkundige administratie.

De taken en verantwoordelijkheden van het College van Kerkrentmeesters liggen op de volgende deelterreinen:

  • Financieel beheer
  • Boekhoudadministratie
  • Gebouwenbeheer
  • Orgel
  • Audiovisuele middelen (KerkTV, geluid)
  • Ledenadministratie
  • Website
  • Personele zaken
  • Exploitatie Gorechthuis

Contact: cvk@gorechtkerk.nl

terug