zondag 23 januari 2022

Koorgesprek

Datum: 
 zondag 23 januari 2022
Tijdstip: 
 17.00  - 17.50 uur
Locatie: 
 Koor van de Dorpskerk

Drie keer per seizoen vindt in het koor van de Dorpskerk een zogenaamd Koorgesprek plaats. Een bekend persoon uit Haren of uit de omgeving van Haren wordt ondervraagd over zijn of haar gedachten over samenleving, kerk, geloof en godsdienst.
U bent van harte welkom om het Koorgesprek bij te wonen, maar het is niet de bedoeling dat u reacties geeft of vragen stelt. Zo ontstaat een besloten sfeer tussen interviewer en geïnterviewde, waarin ook persoonlijke zaken aan de orde kunnen komen.
Het interview, voorafgegaan door een korte biografische inleiding, duurt ca 45 minuten. Daarna gaan we weer naar huis.

Op 23 januari 2022 is de gast Arjen Jellema, pastoor van de Hildegard van Bingenparochie, waarvan de Harense R.K. Nicolaaskerk een locatie is. De titel van het gesprek zal zijn ‘pastor zijn in een roerige kerk’.

Op 20 februari ontvangen we Edo Vellenga, hoogleraar hematologie, in het koor van de Dorpskerk en hebben we het over ‘de grenzen van het medisch handelen’.

Op 13 maart komt Liebrecht Hellinga, voorganger van de Baptistengemeente in Winschoten en betrokken bij het platform ‘Kerk & aardbeving’ naar Haren. Met hem spreken we onder het motto ‘pastor zijn op bewegende gronden’.

Begeleiding:  Henk Boomker, ds. Rudolf Oosterdijk
Data:             Zondagmiddag 23 januari, 20 februari en 13 maart
Tijd:               17.00-17.50 uur
Plaats:           Koor van de Dorpskerk

terug