donderdag 19 november 2020

Leerhuis Exodus, Gemor in de wildernis.

Locatie: 
 Ons Centrum
Tijdstip: 
 19.30  - 21.30 uur

Inleiding: ds. Arlette Toornstra
Opgave: arlettetoornstra@hetnet.nl
Data: 24 september, 22 oktober, 19 november, 28 januari, 25 februari, event. uitloop 25 maart
Voor nadere info zie blz 5 van het boekje Een Goed Verhaal van de commissie Vorming en Toerusting.
Voor de pdf versie klik hier.

terug