dinsdag 18 oktober 2022

Lezing en presentatie boek ds. Oosterdijk

Datum: 
 dinsdag 18 oktober 2022
Tijdstip: 
 20.00 uur  - 22.00 uur
Locatie: 
 Dorpskerk

Een bijzonder gebeurtenis in het najaar: in de 800 jaar oude Nicolai- of Dorpskerk zal het boek worden gepresenteerd dat ds. Rudolf Oosterdijk heeft geschreven en dat de titel draagt: De Dorpskerk, een huis voor God en de mensen; een geschiedenis van de Harener Dorpskerk in relatie tot de gemeenschap. Ds. Oosterdijk schreef het over het kerkgebouw van de gemeente waaraan hij bijna een kwart eeuw als voorganger verbonden is geweest. Hij belicht daarin m.n. de positie die de Dorpskerk heeft gehad (en nog steeds heeft) in de geschiedenis van mensen die in en om de kerk hebben geleefd en geloofd. Het kerkgebouw weerspiegelt in haar architectuur en inrichting hoe generaties Hareners God hebben beleefd en de kerk gestalte hebben willen geven. En hoe de Dorpskerk tot op de dag van vandaag een huis voor God en voor de mensen is.
Voorafgaande aan de presentatie zal de schrijver  n.a.v. één van de hoofdstukken uit zijn boek een lezing houden over Ruimte en Katholiciteit.  Hoewel het door de Reformatie (ook in Haren) tot een verwijdering kwam van de kerk van Rome was er desondanks meer continuïteit dan breuk. Ze bleef ‘katholiek’, inclusief, plaats biedend aan iedereen die  de weg van geloof wil gaan. Zo was en is (ook zichtbaar) de Dorpskerk voluit een Protestants-Katholiek gebouw.

terug