maandag 4 oktober 2021

Maandagochtend kring 'Gebed met open ogen' over het Onze Vader

Datum: 
 maandag 4 oktober 2021
Tijdstip: 
 10.00  - 1200 uur
Locatie: 
 Gorechthuis

De kring op maandagochtend komt dit jaar bijeen rondom het Onze Vader, het meest sprekenden en bekende gebed dat het christelijk geloof van oudsher kent.


Maar wat zeggen we nu eigenlijk met deze beden uit het gebed dat Jezus de mensen leerde?
We spreken het op zondag en op andere momenten als vanzelfsprekend uit, maar wat is de betekenis van zinnen als ‘vergeef ons onze schulden’, ‘leid ons niet in verzoeking’ en ‘verlos ons van de boze’?
En wat bedoelen we als we God ‘Onze Vader’ noemen en dat ‘zijn wil geschiede’?

We lezen met elkaar gedeelten uit het pas verschenen boekje ‘Verdiep je in het Onze Vader’, van dr. Rieuwerd Buitenwerf, bijbelwetenschapper en vertaler bij het Nederlands Bijbelgenootschap.

Het boekje kost € 8,95 en is bij de boekhandel te bestellen.

Data:               Maandagmorgen 4 en 18 oktober, 1 november
Plaats:            Gorechthuis
Tijd:                10.00 – 12.00 uur
Begeleiding:  Ds. Ybo Buurma
Opgave:         y.buurma@gorechtkerk.nl

Maximaal 15 deelnemers
 

terug