Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 Nieuwe Bijbelvertaling NBV21
In de Gorechtkerk is inmiddels de NBV21 in gebruik genomen. Daartoe is o.a. voor de lectoren een groot formaat bijbel aangeschaft.
De Bijbelteksten verschijnen, zoals gebruikelijk, ook op het beamerscherm.
Op de eerste zondag van de maand zal het nieuwe Onze Vader, zoals dat in de NBV21 is opgenomen, gebruikt worden.
 
terug