dinsdag 26 oktober 2021

Nes Ammim Een protestants initiatief in Israel.

Datum: 
 dinsdag 26 oktober 2021
Tijdstip: 
 20.00  - 22.00 uur
Locatie: 
 Ons Centrum

In 1948 werd de staat Israël gesticht. Zwitserse, Nederlandse Amerikaanse en Duitse protestanten vatten in de jaren vijftig het plan op om in Israël een christelijke kibboets op te richten waar leden van hun kerken zouden kunnen wonen en werken. Hoofddoel was praktische solidariteit met Israël, in het bijzonder met de overlevenden van Hitlers 'Endlösung'. De kibboets zou bijdragen aan de economie van het land. Daarnaast werd gehoopt dat in dit dorp de ontmoeting (het gesprek van Kerk en Israël) gestalte zou krijgen.

De kibboets Nes Ammim werd vooral in de jaren zeventig en tachtig een groot succes: honderden jongeren uit vooral Nederland en Duitsland gingen er als vrijwilliger aan de slag in de rozenkassen. Het destijds door idealisme gedreven project is in de loop van de tijd ook onderwerp van diepgaande discussies geweest. Veel van de vragen zijn nog steeds actueel. Gert van Klinken publiceerde onlangs een boek daarover, dat hij voor ons in Haren komt toelichten.
 

Lezing:           Dr. Gert van Klinken, universitair docent kerkgeschiedenis aan de Protestantse Theologische Universiteit (locatie Amsterdam)
Datum:           Dinsdag 26 oktober
Tijd:                20.00 – 22:00 uur
Plaats:            Ons Centrum


 

terug