Niet meer samen zingen en maximaal 30 mensen Niet meer samen zingen en maximaal 30 mensen
Naar aanleiding van de oplopende coronabesmettingen en nieuwe maatregelen van het kabinet, heeft de PKN aangepaste richtlijnen opgesteld voor de kerken. Helaas betekent dat dat wij voorlopig niet meer mogen zingen in onze kerkdiensten. We zullen proberen om voorzangers te vragen om in de diensten mee te zingen (dat mag onder bepaalde voorwaarden wel). Daarnaast mogen vanaf zondag 11 oktober nog maar maximaal 30 mensen aanwezig zijn in de kerkdienst (exclusief medewerkers). U kunt zich voor de diensten gewoon blijven opgeven via www.klaaromdoortegaan.nl. U krijgt tijdig bericht of u wel of niet aan de dienst kunt deelnemen.
 
terug