Nieuw begin en afscheid Nieuw begin en afscheid

Nieuwe ouderlingen

De kerkenraad is blij om te kunnen vermelden dat drie gemeenteleden bereid zijn met ingang van dit nieuwe seizoen ouderling te worden: Ida Stamhuis, Ossewei 11, Carina Tiessen, De Bongerd 2 en Gerard ten Napel, Da Costalaan 7. Ida en Carina zullen pastoraal ouderling worden, Gerard ten Napel wordt scriba van de kerkenraad. We zijn dankbaar dat zij deze taken op zich willen nemen en we kijken uit naar hun komst. Daarnaast hebben de diakenen Karin Noordveld, Loes van der Woude en Jan Wicher Wildeboer (voorzitter College van Diakenen) en ouderling-kerkrentmeester Cees Verschoor (voorzitter College van Kerkrentmeesters) aangegeven dat zij hun termijn willen verlengen. Ook daar is de kerkenraad blij mee en dankbaar voor. Volgens de kerkorde behoort de kerkenraad u als gemeente de gelegenheid te bieden om eventuele bezwaren in te dienen tegen deze (her)benoemingen. Die moeten dan vóór 11 oktober binnen zijn bij de huidige scriba, Roelof van Wijk. Zonder bezwaren zullen de nieuwe ouderlingen in de kerkdienst op zondag 20 oktober door ds. Ybo Buurma als ambtsdrager worden bevestigd. De ouderlingen die hun termijn verlengen, zullen dan worden herbevestigd.

Vertrekkende ouderlingen

Daarnaast moeten we ook afscheid nemen van ambtsdragers. Okko en Aly Veling stopten als ouderlingen, vanwege Okko’s nieuwe baan als koster/beheerder van de Gorechtkerk en het Gorechthuis. Dat kan niet worden gecombineerd met het ambtsdragerschap. Ook scriba Roelof van Wijk en ouderlingen Jan Spoelstra, Catrien Zagers en Wilma Oosterhuis zullen de kerkenraad verlaten, Roelof en Jan zelfs na maar liefst 12 jaar. Dat voelt als het einde van een tijdperk… Wij zijn al deze ambtsdragers bijzonder dankbaar voor alles wat zij voor de kerkenraad en onze gemeente hebben betekend. In de kerkenraad van 7 oktober en in de dienst op zondag 20 oktober zullen we bij hun afscheid stilstaan.

Nieuwe en vertrekkende contactpersonen

In de dienst op 20 oktober staan we ook dankbaar stil bij het vertrek van de contactpersonen Aly de Vries, Tiny Eikelenboom, Marry van Klinken, Aagje Adema, Aafke Bont en Leny van der Veen. Ook willen we dan het vertrek noemen van Nel Alblas en Hilda Blanksma. Sinds  het vormen van één kerkenraad en de indeling van de secties, vele jaren geleden, zijn Nel en Hilda als voorzitter en secretaris van het Pastoraal Team, samen de ‘spinnen in het web’ geweest van het pastoraatswerk in onze gemeente. Een nieuw ingesteld Ouderlingenberaad zal de taken van Nel en Hilda op een nieuwe manier gaan invullen. De vertrekkende ouderlingen Jan Spoelstra en Catrien Zagers gaan het team van contactpersonen versterken, evenals Anneke Visser-van der Kooi.

Zo zijn er de nodige veranderingen in onze gemeente. Per 1 januari 2020 zal onze preekvoorziener, Elly Pilon, ook na vele jaren, haar taak overdragen aan Elsa Veldman-Vels. Ook Elly zijn wij dankbaar dat zij dit werk zo lang in en voor onze gemeente heeft gedaan. En we zijn blij dat Elsa het stokje nu wil overnemen. Het mooie is dat het werk in de gemeente zo steeds weer voortgang kan vinden, onder andere dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers, ook naast de ouderlingen, diakenen en contactpersonen, waarvoor veel dank!

Jolly Kerkstra
Voorzitter kerkenraad

terug