Plannen Plannen
Plannen en de 1,5-metersamenleving
Na de zomer hopen we de draad (in de 1,5-metersamenleving) weer op te pakken. Dat het anders zal gaan dan we gewend waren, dat is zonder twijfel. De vrijwilligers werken hard aan de plannen voor de nabije toekomst, hoe die er ook uit komt te zien. We willen als jeugdwerk verder werken aan succesvolle en inspirerende activiteiten; verder werken aan onze eigen vorming en toerusting. Om al dit werk mogelijk te maken hopen wij een jaarlijkse bijdrage van u te mogen ontvangen. U kunt uw bijdrage over maken op IBAN: NL90 SNSB 0925 3561 31 t.n.v. St. Geref. Jeugdwerk Haren o.v.v. bijdrage Jeugdwerk 2020. Bij voorbaat onze hartelijke dank.
 
terug