donderdag 21 april 2022

De relatie van de kerk met de burgerlijke gemeente Bij het 800-jarig bestaan van de Dorpskerk

Datum: 
 donderdag 21 april 2022
Tijdstip: 
 20.00  - 22.00 uur
Locatie: 
 Ons Centrum

Na 1811 ontstaat binnen het hoge gebied van Gorecht (het deel ‘Go’) naast de kerkelijke gemeenten Haren en Noordlaren de burgerlijke gemeente Haren. Die burgerlijke gemeente omvat zelfs een deel van de kerkelijke gemeente Groningen. Wat was de verhouding tussen die burgerlijke nieuwkomer en de kerkelijke oudgedienden en hoe heeft deze verhouding zich in de afgelopen twee eeuwen ontwikkeld? Heeft de Afscheiding daar nog een rol bij gespeeld?

Eppo van Koldam, voormalig gemeentesecretaris van de gemeente Haren, voorzitter van de Harense Historische Kring Old Go en kenner van de Harener geschiedenis zal proberen die vragen te beantwoorden.

Thema’s die daarbij aan de orde zullen komen zijn het onderwijs, de armenzorg, de benoeming van predikanten en schoolmeesters, de exploitatie van de begraafplaats en de eigendom en het onderhoud van de kerktoren. Ook de samenstelling van de kerkvoogdij en het gemeentebestuur vragen aandacht.

De ontwikkelingen in het Harense kunnen niet los gezien worden van de ontwikkelingen op landelijk niveau. Wie betaalt, bepaalt, was voor 1811 al een belangrijk gegeven voor de kerkelijke organisatie en de benoemingen.

Lezing:           Mr. Eppo van Koldam
Datum:           Donderdag 21 april
Tijd:                20.00 - 22.00 uur
Plaats:            Ons Centrum

terug