Resultaten Actie Kerkbalans 2021, bijdragen kan nog Resultaten Actie Kerkbalans 2021, bijdragen kan nog
Half januari is in de Gorechtkerk weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) informeert u graag over de (financiële) resultaten van de actie.

Per 25 februari 2021 zijn 344 toezeggingen ontvangen. Hiervan heeft ruim 68% een gelijke bijdrage toegezegd als in 2020, bij bijna 5% van de toezeggingen is er sprake van een verlaging en bij ruim 23% van een hogere toezegging ten opzichte van 2020. De resterende 4% van de toezeggingen (13 stuks) zijn vergeleken bij vorig jaar geheel nieuw. Dit is een verheugend aantal! Van de ontvangen toezeggingen stijgt per saldo het bedrag aan kerkelijke bijdragen ten opzichte van 2020 met 1,98 %. Dit stemt het CvK tot dankbaarheid en tevredenheid.

In 2020 heeft de bijdragenadministrateur uiteindelijk 421 toezeggingen ontvangen. Vergeleken daarmee zijn dit jaar nog niet alle toezeggingen ontvangen. Het CvK hoopt en verwacht daarom dat gemeenteleden die (nog) niet gereageerd hebben op de Actie Kerkbalans, dit alsnog zullen doen en zo meehelpen om onze veelkleurige kerk in stand te houden.

Het is ook nu nog mogelijk het ingevulde toezeggingsformulier in de antwoordenvelop te bezorgen bij de bijdragenadministrateur of toe te zenden via e-mail: bijdragen@gorechtkerk.nl.

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar van de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. Het aanvraagformulier en een uitgebreide toelichting kunt u > hier < vinden.

Iedereen die al heeft bijgedragen aan Actie Kerkbalans 2021: Hartelijk dank!

Het College van Kerkrentmeesters

 
terug