Samen getuigen van geloof, hoop en liefde. Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.
De veertigdagentijd staat in 2024 in het teken van teksten van Jeremia. Die teksten zijn vaak donker en daardoor lastig te verbeelden. De profetieën van Jeremia zijn zwaar van het oordeel, een oordeel dat ook hem treft. Het oordeel staat niet op zichzelf, maar is gericht op een nieuw begin; het is wegdoen, opruimen om ruimte te maken voor iets nieuws.
Kort gezegd gaat het in de komende vastentijd veel over het kruis met het oog op opstanding en nieuw leven. In het donker geeft een klein vlammetje veel licht.

Basissymboliek bij de schikking.

De lezingen komen uit de bijbelboeken Prediker en Jeremia.
Het boek Prediker is toegeschreven aan koning Salomo. Het boek behandelt het thema van de vergankelijkheid van alles onder de zon en de zoektocht naar de zin van het leven. Het boek Jeremia is toegeschreven aan de profeet Jeremia. Het verhaalt vooral over de val van Jeruzalem en de ballingschap van het Joodse volk. Jeremia was een door God geroepen profeet die de boodschap van God verkondigde aan het volk van Israël.
Hij was een kritische stem die waarschuwde voor de gevolgen van de leefstijl van het volk en opriep tot bekering en gehoorzaamheid aan God. Het vertelt ook hoe het volk de boodschap voor een betere toekomst negeerde. De boodschap van waarschuwing en oordeel werd vaak niet goed ontvangen, en Jeremia werd bespot en afgewezen.
Hoewel de boodschappen van Jeremia soms moeilijk en pijnlijk waren om te horen, bevatten ze ook hoop op herstel, vergeving en verlossing voor het volk van Israël. Donker en licht in één boodschap. 

We zijn voor de schikking uitgekomen op een bolvorm, voorstellend de aardbol.
Jeremia wees op verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen
hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door. De combinatie tussen de teksten uit Prediker en Jeremia versterken het beeld van de ronde vorm; de kringloop van het leven en de holistische kijk op het leven zoals Prediker deze beschrijft.


We wensen jullie een bezinnende tijd.


Taakgroep Bloemen
 
terug