Verdere samenwerking Gereformeerde Kerk Haren-Onnen en Hervormde Gemeente Haren-Onnen Verdere samenwerking Gereformeerde Kerk Haren-Onnen en Hervormde Gemeente Haren-Onnen
Op donderdagavond 16 februari is in zowel het Gorechthuis als in Ons Centrum een gemeenteavond gehouden. Bij beide gemeenteavonden werden identieke onderwerpen aangesneden: hoe zien wij als gemeenteleden de toekomst van onze kerk, waar willen wij voor staan en hoe zien wij in dat kader intensivering van de samenwerking met onze ‘buurkerk’, respectievelijk de Dorpskerk en de Gorechtkerk? Wat zal de ‘Stip op de horizon’ van deze samenwerking zijn?
De gemeenteleden werd gevraagd hun mening te geven over wat ze belangrijk vinden in de kerk en hoe dat past bij die verdergaande samenwerking.
Belangrijke woorden als vertrouwen in elkaar, verbinding zoeken met elkaar en eenheid van geloofsgenoten passeerden de revue. Elkaar versterken en veelkleurig zijn in een veranderende wereld kwam regelmatig voorbij. Ook willen we aansprekend zijn voor onze jeugd en inspirerend zijn voor mensen van buiten de kerk.
Door samen te werken is het nog beter mogelijk om een grotere variatie aan verschillende diensten aan te bieden. Zo kunnen we samen behouden wat wij van waarde vinden en elkaar nog beter versterken. In de gesprekken was er ruimte om zorgen te delen, tegelijkertijd was er ook veel enthousiasme voor samenwerking. Bij sommigen was het zelfs een vanzelfsprekendheid dat we beter samen een kerk van de toekomst kunnen zijn dan ieder voor zich.
In het komende jaar zullen beide kerkenraden onder leiding van een externe begeleider, Jenneke Span, voortvarend verder werken aan het intensiveren van de samenwerking.
Concreet betekent dat dat de kerkenraden regelmatig gezamenlijk gaan vergaderen, dat we een gezamenlijke gemeenteavond gaan organiseren en gaan kijken of er meer gezamenlijke diensten mogelijk zijn. Daarna is er alle ruimte de samenwerking ook bestuurlijk vorm te geven. Wij verwachten dat het volledige traject ongeveer twee jaar in beslag zal nemen.
Wij kijken samen terug op zeer positief verlopen gemeenteavonden en willen alle gemeenteleden heel hartelijk danken voor hun betrokkenheid en inbreng.
Natuurlijk realiseren wij ons, dat het verdere samenwerkingstraject nog veel voeten in aarde zal hebben, maar het begin lijkt er werkelijk te zijn! Wij houden u via deze rubriek op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Margriet Piersma, preses Hervormde Gemeente Haren-Onnen
Jacob Boonstra, preses Gereformeerde Kerk Haren-Onnen
 
terug