De symbolische schikking De symbolische schikking
Eerste zondag veertigdagentijd: ‘Jezus op de proef gesteld’

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd lezen we over de drie verzoekingen aan Jezus in de woestijn. Het verhaal raakt aan de kwetsbare punten in een mensenleven: rijkdom, succes en macht over anderen. Deze drie facetten van het leven kunnen zo aanlokkelijk zijn dat zij ons verblinden, zodat we geen oog meer hebben voor de diepere waarden van een eenvoudig en rechtvaardig geloof in het woord van God.

De drievoudige verzoeking wordt symbolisch weergegeven op een vierkant plateau.
Dit vierkant staat voor de gerechtigheid van God. De eerste verzoeking wordt weergegeven door de steen (brood) die op een van de vazen ligt met veelkleurig zand (woestijn). De tweede verzoeking is een halve bolvorm bedekt met rodekoolblad, dat het dak van de tempel voor stelt. De derde verzoeking wordt uitgebeeld door een bol bekleed met Judaspenning: de aarde.
De engel op de achtergrond zorgde voor Jezus.
 
terug