Taakgroep Taizévieringen Taakgroep Taizévieringen

Een taakgroep van verschillende enthousiaste gemeenteleden organiseert de Taizévieringen in de Gorechtkerk. Dat gebeurt twee keer per jaar: in november en in februari/maart. Deze vieringen vinden plaats op zondagavond en een groep instrumentalisten verleent medewerking.Taizévieringen zijn korte, meditatieve vieringen, met weinig gesproken woord, een moment van stilte en veel liederen uit de traditie van Taizé, een internationale, oecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk. Tijdens de vieringen in de Gorechtkerk is de kerk passend sfeervol ingericht. In deze vieringen wordt ook het licht gedeeld.

Wanneer er een Taizéviering is, kunt u zien onder kerkdiensten.

Contact: Taakgroep Taizéviering                  

 
Nieuwe leden voor Taakgroep Taizévieringen Nieuwe leden voor Taakgroep Taizévieringen
De Taizévieringen worden voorbereid door een aantal enthousiaste mensen. Nu heeft aan aantal van hen aangegeven na vele jaren te willen stoppen.
Daarom is de Taakgroep op zoek naar nieuwe leden die 2x per jaar een Taizéviering willen voorbereiden en uitvoeren.
Is er belangstelling voor deelname aan taakgroep, meldt dit dan via de mail of bij Gerard ten Napel.
 
 
Actuele thema's Actuele thema's