Versterking gezocht Versterking gezocht
De Taakgroep Erediensten is op zoek naar versterking.

We vergaderen 4 á 5 keer per jaar en werken mee aan het voorbereiden en uitvoeren van de diensten van de Paascyclus en de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Graag nodigen wij u/jou uit om eens een vergadering bij te wonen. We kunnen u/jou dan meer vertellen over onze taakgroep. 

Contact: erediensten@gorechtkerk.nl
terug