Voortzetting taken Dirk Boonstra Voortzetting taken Dirk Boonstra
Wie kent hem niet binnen onze gemeente?
Dirk Boonstra, onze bijdragenadministrateur, KerkTV- ontwikkelaar van het eerste uur, organisator van actie Kerkbalans en nog veel meer.
Voor veel vrijwilligers in onze gemeente een onmisbare vraagbaak.
Mede dankzij Dirk en het KerkTV team hebben we in coronatijd de verbondenheid met elkaar behouden!
Helaas heeft Dirk wegens gezondheidsredenen zijn werkzaamheden moeten overdragen.
Dit is in zeer korte tijd gelukt en we zijn dankbaar dat Dirk dit met zijn accuraatheid en voortvarendheid zelf heeft kunnen doen.
Er zijn nieuwe vrijwilligers gevonden die de taken gaan voortzetten.
Gerrie en Cees Verschoor zullen alle werkzaamheden behorend bij de bijdragenadministratie overnemen.
Jan Wicher Wildeboer zal KerkTV en alles daaromheen gaan coördineren.
Mailhosting wordt overgenomen door Diana Freerks en het huisdrukwerk door Roelie Oosterveld en Anda Kooi.
De desbetreffende ‘@gorechtkerk’ mailadressen komen nu bij deze personen terecht.

We willen Dirk namens iedereen bedanken voor de ontelbare jaren inzet als “full-time” vrijwilliger in de Gorechtkerk en als  bijzonder gewaardeerd lid van het College van Kerkrentmeesters!

Namens het CvK,
Carina Tiessen-de Hek, secretaris
 
terug