donderdag 18 november 2021

Hoe groen is de vooruitgang?

Datum: 
 donderdag 18 november 2021
Tijdstip: 
 20.00  - 22.00 uur
Locatie: 
 Gorechthuis

De grotere milieuvraagstukken van deze wereld (klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en een verstoord metalen- en mineralengebruik) vergen niet alleen een ingrijpende verandering van onze stofwisseling met de planeet, maar ook een verandering in onze instituties, wetgeving en waarden. Wat omvang en reikwijdte betreft is deze transitie te vergelijkbaar met de industriële revolutie. Om zo’n omwenteling gedaan te krijgen en goed te doen verlopen is een dragend verhaal nodig. Een verhaal dat het huidige dominante verhaal van de moderniteit op termijn kan vervangen. Wat zijn de ingrediënten voor dat nieuwe verhaal?

De heer Boersema is hoogleraar Grondslagen van de milieu-wetenschappen aan de Leidse Universiteit. Hij studeerde biologie en promoveerde in de theologie. In de universitaire wereld is hij ook bekend als eindredacteur van het Basisboek Milieukunde en het latere Principles of Environmental Sciences. Prof. Boersema doet de laatste jaren onderzoek naar de ondergang van de oorspronkelijke cultuur op Paaseiland en naar 'het oprollen van de ongerepte natuur' in de 19e eeuw in de Verenigde Staten, waar onder andere Nederlandse kolonisten de wildernis wilden laten bloeien.

In zijn woonplaats Leiden is Boersema actief lid van de Protestantse Gemeente (Hooglandse kerk), waar hij ook af en toe voorgaat.

Inleiding:        Prof. dr. J. Boersema
Datum:           Donderdag 18 november
Tijd:                20:00 - 22.00 uur
Plaats:            Gorechthuis

terug