donderdag 15 december 2022

Hoe groen is de vooruitgang?

Datum: 
 donderdag 15 december 2022
Tijdstip: 
 20.00  - 22.00 uur
Locatie: 
 Ons Centrum

De grotere milieuvraagstukken van deze wereld  (klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en een verstoord metalen- en mineralengebruik) vergen veel van de maatschappij. Wat omvang en reikwijdte betreft zijn de gewenste veranderingen vergelijkbaar met de industriële revolutie. Het vergt dan ook veel meer dan technisch-economische aanpassingen. Mijn stelling is dat hiervoor een dragend verhaal nodig is. Een levensbeschouwelijk verhaal dat het huidige dominante verhaal van de moderniteit op termijn kan vervangen. Wat zijn de ingrediënten voor dat nieuwe verhaal? Heeft het (protestantse) christendom zo’n verhaal in huis?

Jan J. Boersema is hoogleraar Grondslagen van de Milieuwetenschappen aan de Leidse Universiteit. Hij studeerde biologie en promoveerde in de theologie. In de universitaire wereld is hij ook bekend als eindredacteur van het Basisboek Milieukunde en het latere Principles of Environmental Sciences. Boersema doet de laatste jaren onderzoek naar de (veronderstelde) ondergang van de oorspronkelijke cultuur op Paaseiland en naar het ‘oprollen van de ongerepte wildernis’ in de 19de eeuw in de Verenigde Staten door Nederlandse immigranten.
In zijn woonplaats Leiden is Boersema actief lid van de Protestantse Gemeente (Hooglandse kerk) waar hij ook af en toe voorgaat.

terug