Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
Klik > hier < voor het downloaden van het boekje met het programma van de activiteiten die de commissie ‘Vorming en Toerusting’ organiseert in het seizoen 2021 – 2022.
Een jaar lang hebben we met de geplande bijeenkomsten noodgedwongen in de ‘pauze-stand’ gestaan. Dat we ondertussen niet stil gezeten hebben, leest u in het nieuwe aanbod dat wij u hierbij doen toekomen
We hopen uiteraard dat alles wat in deze folder staat in het komende seizoen wél uitgevoerd kan worden. We zullen daarbij steeds de maatregelen in acht nemen die op het moment van de bijeenkomsten gelden. Die zorgvuldigheid (voor en naar elkaar) mogen we niet alleen van elkaar vragen maar ook verwachten.

Opgave voor de diverse activiteiten, hetgeen verplicht is, kan gebeuren via de adressen die bij bepaalde activiteiten staan vermeld in het boekje OF via het opgaveformulier dat is ingevoegd.
Nieuw is dat deze keer ook een aantal activiteiten voor jongeren is opgenomen in het programmaboekje. Zo is er voor jong en oud van alles in te vinden aan mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Allerlei bijeenkomsten die – naar we hopen – opnieuw verbindend zullen werken. We zijn als kerken de Gemeente van Christus waar we met elkaar vieren, dienen en leren. Er is dus op de volgende bladzijden voor jong en oud een brede ‘waaier’ aan activiteiten te zien.

We verheugen ons erop u / jou op één of meerdere ochtenden / middagen / avonden te mogen begroeten.

Commissie Vorming & Toerusting: Jolien Berendsen-Prins, Luco van den Brom, Ybo Buurma, Marijke Dijkstra, Reinier Kleijer, Alco van Klinken, Ietje Kooistra, Rudolf Oosterdijk.
terug