Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
Beste gemeenteleden, jong en oud,

In de kerk neemt naast vieren en dienen ook de geloofs- ontwikkeling een belangrijke plaats in. Activiteiten op dát gebied staan in deze brochure waarin we het aanbod ‘voor-elk-wat-wils’ presenteren voor het seizoen 2023-2024. Het is een uitgebreide lijst van lezingen, kringen en bijeenkomsten waarvoor we u en jou graag uitnodigen.
We hebben geprobeerd om voor alle leeftijden iets te bieden.

In vergelijking met de vorige seizoenen zijn er een paar veranderingen:
* Behalve de ochtenden, middagen en avonden in de  vertrouwde ruimtes van onze beide kerken zijn er ook een paar ‘buitenactiviteiten’. We bezoeken locaties elders waar we zo mogelijk samen naar toe gaan.
* Naast de activiteiten die voor het merendeel door onze commissie zijn belegd, treft u ook korte vermeldingen aan van  vormings- en toerustingsactiviteiten die andere kerken in Haren op dit terrein beleggen.
* Ook ons gezamenlijke jeugdwerk wordt in hoofdlijnen vermeld.

We hopen weer op een ruime belangstelling en deelname aan genoemde activiteiten.
Voor opgave vragen wij u / je het bijgesloten FORMULIER te gebruiken (dozen daarvoor staan in september in beide kerken) of via de vermelde contactpersonen. Daarmee hebben we zicht op de aantallen waarmee we rekening moeten houden met koffie en thee en tevens kunnen we u bereiken en op de hoogte stellen wanneer een activiteit onverhoopt niet doorgaat.
Graag tot ziens op één of meerdere van de ontmoetingen.

De commissie ‘Vorming en Toerusting’ uitgaande van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Haren-Onnen bestaat uit: Jolien Berendsen-Prins, Luco van den Brom, Ybo Buurma, Marijke Dijkstra, Reinier Kleijer, Alco van Klinken en Maartje Scholtmeijer.
 
terug