Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
Na twee seizoenen waarin veel geplande activiteiten noodgedwongen moesten worden afgelast, bieden wij u hierbij de brochure aan waarin tal van bijeenkomsten staan die we hopelijk het komende seizoen wél kunnen realiseren.
Het zijn ontmoetingen waarin op diverse manieren informatie over, verdieping van en bezinning op levens- en geloofsvragen en maatschappelijke zaken wordt geboden.
We gebruiken het thema dat de PKN als jaarthema voor het seizoen 2022-2023 aangeeft: AAN TAFEL. Dat is immers de plek om gevoed te worden en met elkaar van gedachten te wisselen.
In de volgende bladzijden zijn voor alle leeftijdscategorieën (van jong tot oud) thema’s  /  onderwerpen te vinden.
Hoe groot de behoefte daaraan is, blijkt uit de grote aantallen aanmeldingen van de afgelopen jaren. Het vormings- en toerustingswerk is een belangrijk onderdeel van en een wezenlijk bindende factor in de Gemeente van Christus.

Wanneer het door nu nog onvoorziene ontwikkelingen nodig blijkt om bijeenkomsten te annuleren of te verplaatsen, zullen we uiteraard de nodige maatregelen nemen EN dat tijdig aan u kenbaar maken. Daarom geldt: OPGAVE IS NODIG EN DRINGEND GEWENST. In de eerste plaats om u te kunnen bereiken wanneer een activiteit NIET doorgaat. Maar ook om te weten (i.v.m. ruimtes en koffie / thee) op welke aantallen we moeten rekenen.
Bij elk van de activiteiten staat de wijze van opgave vermeld.
We vinden het fijn u / jou op één of meerdere ochtenden / middagen / avonden te mogen begroeten.

Commissie Vorming & Toerusting: Jolien Berendsen-Prins, Luco van den Brom, Ybo Buurma, Marijke Dijkstra, Reinier Kleijer, Alco van Klinken, Maartje Scholtmeijer.
 
terug