Bij de dienst. Bij de dienst.
Zondag 4 juni draagt volgens de traditie de naam Trinitatis, de Drie-eenheid. In de lezingen klinkt die drievoudige vorm door zoals God zich te kennen geeft. Wij lezen Matteüs 28:16-20 waarin Jezus Zijn leerlingen de opdracht geeft de wereld in te trekken. De tweede lezing is 2 Korintiërs 13: 11-13 en dat bevat de zegen waarmee vaak de dienst besloten wordt: ‘De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.’
 
terug