Bij de dienst zondag a.s. Bij de dienst zondag a.s.
De dienst op 13 september is ziekenzondag. Onze betrokkenheid bij de zieken drukken wij in deze dienst uit in het geven van een zonnebloem. De lezing in deze dienst is Matteüs 18: 21-35. Jezus geeft in dat gedeelte antwoord op de vraag van Petrus: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ 20 september is er de startzondag. Wij lezen dan Daniël 1, gecombineerd met Matteüs 20: 1-16. Dat is de gelijkenis over de werkers van het laatste uur. Het thema van de dienst is ‘het goede leven’.

 
terug