Van de bloemengroep Van de bloemengroep
Misschien was het u de afgelopen zondagen al opgevallen, misschien ook niet….
Er zal de komende weken tijdens de 40 dagentijd en Pasen geen bloemenproject zijn waarbij de schikkingen zullen aansluiten bij de lezingen of de verhalen van de KND. De lezingen en verhalen bij de KND liggen nogal ver van de suggesties voor de schikkingen, voorgesteld door de PKN.
In het verleden hebben we het voorgestelde liturgische project, dat samen een geheel vormt op weg naar Pasen, vaak gebruikt. Het zou ons inziens, in deze tijd van soberheid en bezinning, teveel van het goede worden om naast de lezingen en de verhalen van de KND ook nog een aparte schikking te plaatsen. De situatie in de wereld vraagt ook om gepaste soberheid…..
We hebben deze keer besloten te werken met kleur. De kerkelijke kleur tijdens de 40 dagen tijd is paars, zoals te zien is in de kaarsen en bloemen. Op weg naar Pasen zal het licht langzaam doorbreken en zo van paars naar wit verkleuren….
In de goede week zullen de schikkingen wel aangepast worden aan de lezingen. En met Pasen vieren we het Licht en zal het feest zijn. Zodat de toekomst van u is…..

We wensen u een bezinnende tijd toe op weg naar Pasen.

Namens de bloemengroep
Nicole Bor
 
terug