De diaconie is (ook) op zoek naar collectanten! De diaconie is (ook) op zoek naar collectanten!
Tijdens de erediensten kan er gelukkig weer gecollecteerd worden! Dat is toch elke kerkdienst weer een mooi moment waarop we mogen delen wat ons gegeven is. We zien om naar onze naasten en het is een prachtig teken van dankbaarheid dat wij God terug mogen geven van wat wij uit Zijn hand ontvingen.
Omdat het aantal diakenen langzaamaan wat afneemt, is de diaconie op zoek naar versterking. Zowel naar diakenen als ook naar collectanten.
Als collectant help je tijdens de kerkdienst de diaken(en) bij het inzamelen van de gaven en het afhandelen daarvan direct na de dienst. Een klusje dat ca. 10 minuten extra tijd kost na een kerkdienst.
Als jij/u ons wel zou willen helpen, dan graag!
Opgave kan bij ondergetekende.
Jan Wicher Wildeboer
voorzitter-diaconie@gorechtkerk.nl 
 
terug