Nieuw: Collectemunten bestellen Nieuw: Collectemunten bestellen
In onze gemeente maken we al jaren gebruik van collectebonnen. Nu de voorraad collectebonnen op is en we toe zijn aan het bestellen en drukken van nieuwe bonnen grijpen we dit moment aan om over te stappen op het gebruik van plastic collectemunten. Vanaf 1 maart stoppen we daarom met de uitgifte van collectebonnen en gaan over op collectemunten. Bij alle kerkelijke collectes kunt u deze munten gebruiken. De collectemunten hebben als voordeel dat u niet steeds op zoek moet naar (klein-)geld voor de collectes. Het dubbel voordeel voor de kerk en het milieu is dat deze munten ook weer na reiniging hergebruikt kunnen worden. De aanschaf van collectebonnen is niet meer mogelijk maar heeft u nog bonnen in uw bezit, deze behouden hun waarde en kunnen nog steeds ingeleverd worden tijdens de collecte.


Er zijn oranje munten met een waarde van € 1,00 en paarse munten van € 2,50.
Collectemunten kunnen worden besteld per 25 x € 1,00 of 10 x  € 2,50 door overmaking van het totaalbedrag (€ 25,00 of een veelvoud daarvan) onder vermelding van set oranje en of set paars op rekening NL72 SNSB 0446 5495 17 ten name van de Gereformeerde Kerk Haren. Na overmaking van het bedrag worden de collectemunten zo spoedig mogelijk bij u bezorgd.

Met de bestellingen van de collectemunten is belastingvoordeel te behalen. U kunt de betalingen als giften aftrekken bij uw belastingaangifte. Dat voordeel kunt u eventueel opnieuw schenken aan uw kerk.

Naast het bijdragen met collectemunten is het nog steeds mogelijk uw collecte bijdragen contant, via de app of via internet bankieren over te maken. Zie de informatie elders op onze website.

Voor vragen gebruik het e-mailadres: bijdragen@gorechtkerk.nl
 
terug