Collecteren ook via de Givt-app Collecteren ook via de Givt-app
U kunt op verschillende manieren geven voor de collectes in de Gorechtkerk.

Een nieuwe manier is via de Givt-app. Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken, moet u op uw smartphone de Givt-app downloaden. Zoek daarvoor in de App Store of op Google Play naar Givt of ga naar www.givtapp.net/download. U moet u dan registreren door een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. De Givt-app is zo ontworpen dat u makkelijk door dit proces wordt geleid.

Zowel thuis als in de kerk kunt u geven via de app door de naam van onze kerk op te zoeken of via de QR-code in de app. In de kerkzaal kunt u ook geven door met uw telefoon langs een daar aangebrachte zender te gaan.

Het geven via de Givt-app is veilig en anoniem. De penningmeester van de kerk kan dus niet zien hoeveel iemand aan de collecte geeft. Nu we met deze app gaan werken, vervalt de mogelijkheid om via iDEAL te geven. Ook via Givt zijn uw bijdragen fiscaal aftrekbaar (vanaf een bepaalde drempel).

Tijdens de kerkdiensten kunnen we, vanwege de coronamaatregelen, geen collectezakjes doorgeven. Er zijn in onze diensten altijd drie collecten. Er staat voor alle drie de doelen bij de uitgang een aparte schaal (diaconie, kerk, jeugdwerk). U kunt daarin geven met de gebruikelijke collectebonnen of met contant geld. Daarnaast kunt u ook geven via de Givt-app.

Als u onze diensten thuis via www.gorechtkerk.tv volgt, kunt u ook geven via de Givt-app. Daarnaast heeft u de mogelijkheid een bedrag over te maken op de rekeningnummers van Diaconie, Kerk of Jeugdwerk.
  • 1. Diaconie    : NL65 SNSB 0905 5903 09 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Haren-Onnen o.v.v. Collecte
  • 2  Kerk           : NL67 INGB 0003 0521 80 t.n.v. Gereformeerde Kerk Haren-Onnen o.v.v. Collecte
  • 3. Jeugdwerk: NL90 SNSB 0925 3561 31 t.n.v. St. Geref. Jeugdwerk Haren o.v.v. Collecte
terug