De symbolische schikking De symbolische schikking
Derde zondag veertigdagentijd: De Tempelreiniging

Op de derde zondag van de veertigdagentijd lezen we over Jezus die de geldwisselaars en handelaren die het plein voor de tempel als markt gebruiken, wegjaagt. Jezus zegt: ‘Breek deze tempel maar af, ik zal
hem in drie dagen weer opbouwen.’

Vandaag de dag moeten wij als christenen in een multiculturele samenleving de spanningen aankunnen tussen verdraagzaamheid enerzijds en het opkomen voor onze eigen overtuiging anderzijds. De Jezus van de tempelreiniging kan ons daarbij aan het denken zetten. De macht ligt niet bij het geld van de geldwisselaars en de handelaren, maar bij ons geloof in God.

In de schikking is dit geloof terug te zien in de lelies onder het kruis.
 
terug