Kerkenraad zoekt versterking Kerkenraad zoekt versterking
Wij mogen ons op dit moment gelukkig prijzen met een krachtige, besluitvaardige kerkenraad die een goede afspiegeling vormt van onze gemeente. Dat is belangrijk, want de kerkenraad geeft immers leiding aan die gemeente. Met ingang van komend najaar zal een aantal leden stoppen met het kerkenraadswerk, omdat zij hun termijn hebben vol gemaakt en al vele jaren deel uitmaken van de kerkenraad.

Daarom zoeken we gemeenteleden die geïnteresseerd zijn om hen op te volgen. We zijn in ieder geval op zoek naar een nieuwe voorzitter. Daarnaast komen er vacatures voor (pastorale) ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. Wilt u er meer over weten, klik dan op onderstaande functie voor de profielschets.

(Pastorale) ouderlingen
Diakenen
Ouderling-kerkrentmeesters

De profielschetsen geven een goed beeld van wat er van je verwacht wordt, als je lid bent van de kerkenraad, maar ook van wat het je oplevert. Want kerkenraadswerk is leerzaam, inspirerend en nog leuk ook. Kent u namen van gemeenteleden die u geschikt vindt voor één van de genoemde functies? Heeft u zelf interesse? Maak dat dan schriftelijk en ondertekend kenbaar via scriba@gorechtkerk.nl. Mochten bijvoorbeeld voor het voorzitterschap meerdere kandidaten naar voren komen, dan zal een sollicitatiecommissie uit de kerkenraad degene kiezen, die het best in het profiel past.
 
terug