Nieuwe voorraad boekje van ds. Wim Scheltens Nieuwe voorraad boekje van ds. Wim Scheltens
Van het boekje ‘Elke dag opnieuw’ van ds. Wim Scheltens is een nieuwe voorraad beschikbaar om te verspreiden onder de gemeenteleden van de Gorechtkerk.
Het boekje met eigen artikelen is samengesteld door ds. Wim Scheltens bij zijn afscheid als actief predikant wegens emeritaat. De artikelen geven een beeld van allerlei werkzaamheden die in de afgelopen 39 jaar naast het gewone werk zo allemaal zijn verricht.
In het afsluitende hoofdstuk is een serie herinneringen opgenomen uit pastorale ontmoetingen in onder andere Haren en Glimmen.
De titel van het boekje is een verwijzing naar Klaagliederen 3:23, waar het gaat over Gods trouw die elke dag nieuw is. Maar het slaat ook op het werk van een predikant: elke dag opnieuw is het de taak van een predikant om te bemoedigen.
De (gratis) boekjes kunnen worden aangevraagd/besteld via scriba@gorechtkerk.nl.
 
terug