Goede doelen kiezen voor de opbrengst van Stichting Oud Papier Haren Goede doelen kiezen voor de opbrengst van Stichting Oud Papier Haren
De Stichting is een non-profit organisatie die ten doel heeft om projecten te ondersteunen die de levensomstandigheden van met name mensen in ontwikkelingslanden die dat het meest nodig hebben, te verbeteren.
De projecten worden aangedragen door de kerken in de gemeente Haren. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door middel van het in Haren inzamelen en verkopen van oud papier.
De gemeenschap van de Gorechtkerk mag doelen voordragen voor een prachtig bedrag van €4000,=
Wilt u met ons meedenken?
Weet u een geschikt doel, wilt u ons dit dan laten weten?
U kunt dit doen door ons een mailtje te sturen. 

Hartelijke groet,

Ellen Jovanovic-Oosterhuis (secretaris),
namens de Diaconie Gereformeerde kerk Haren-Onnen
 
 
Diaconie Diaconie


Diaconie is afgeleid van het Griekse woord ‘diakonia’. Het betekent: dienst, dienen.
Vanuit die gedachte zet het College van Diakenen zich in voor mensen die financiële steun en hulp nodig hebben, dichtbij en ver weg. Zo steunt de diaconie vele projecten, bijvoorbeeld voor dak- en thuislozen, vluchtelingen en verslaafden. Door dienstbaar te zijn aan deze mensen, geven de kerken vanuit de diaconie concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap.Taken en activiteiten van de diakenen zijn onder andere:

  • Collecteren in de eredienst.
  • Voorbereiden en uitvoeren van het Heilig Avondmaal.
  • Wekelijkse inzameling van artikelen voor de voedselbank in de eredienst.
  • Kerstattenties voor de oudere gemeenteleden.
  • Zonnebloemattentie op ziekenzondag.
  • Binnenlands Diaconaat: hulp voor de medemens dichtbij.
  • ZWO: hulp en steun voor de medemens ver weg, bijvoorbeeld de paasgroetenactie voor gedetineerden.
  • Op aanvraag incidentele bijstand voor gemeenteleden of andere mensen die financiële ondersteuning nodig hebben en dit nergens anders ontvangen.

De diakenen van de Gorechtkerk werken sinds 1998 samen met diakenen van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen in de Diaconale Raad.

Het bankrekeningnummer van de Diaconie is
NL65 SNSB 0905 5903 09 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Haren Onnen.

Contact: diaconie@gorechtkerk.nl

 
Inzameling Voedselbank Inzameling Voedselbank
In de hal van de Gorechtkerk staat een grote rieten mand waarin u elke zondag houdbare producten voor de voedselbank Stad Groningen kunt deponeren. 

Er is altijd vraag naar houdbare producten zoals bijvoorbeeld rijst, koeken, shampoo, houdbare melk, tandpasta of luiers. Ook uw Douwe Egberts-waardebonnen kunt u in deze mand kwijt. De Diaconie ziet uw bijdrage graag tegemoet.
Naast het doneren van houdbare producten kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage aan de voedselbank overmaken.
Zie daarvoor : http://voedselbank-groningen.nl.

Via de voedselbank kunnen we zo gezinnen die dat nodig hebben, een steuntje in de rug geven.