Drieëntwintig kratten voor Voedselbank Stad Groningen Drieëntwintig kratten voor Voedselbank Stad Groningen
Tijdens de inzamelingsactie voor de Voedselbank op vrijdag 20 oktober en de Oogstdienst zondag 22
oktober zijn maar liefst 23 kratten vol levensmiddelen gevuld.

Vrijdags was het tijdens de inzamelingsactie enorm herfstweer.
Gelukkig waren er veel mensen die het stormachtige herfstweer, wat gepaard ging met veel wind en
regen, hebben getrotseerd om hun goederen in te leveren.
Er is goed gehoor gegeven aan het boodschappenlijstje: houdbare etenswaren, waaronder veel
groenten in potten, ontbijtkoek, houdbare melk.
Maar ook drogisterijproducten zoals luiers, maandverband en shampoo.
Verder zijn er Douwe Egberts zegels ingeleverd en de DIRA heeft een gift van €10,- in ontvangst
mogen nemen.

Een mooie actie met een prachtig resultaat. Waarmee we mensen in Groningen, die het financieel
moeilijk hebben, kunnen steunen.
DiRa Haren
 
Hartverwarmend: Groningen Geeft Warmte afgerond Hartverwarmend: Groningen Geeft Warmte afgerond
In een tijd waarin oorlogsgeweld, vluchtelingen en financiële nood mensen veel zorgen baart is het fantastisch om te kunnen melden dat het project Groningen Geeft Warmte ruim € 21.211,-- *) heeft opgeleverd.

Met nog een aanvulling vanuit sponsorgelden en donaties van de Voedselbank Stad Groningen, wordt het eindbedrag afgerond naar € 25.000,--.

Hoewel het streefbedrag niet is gehaald, is het toch hartverwarmend dat hiermee de ruim 500(!) huishoudens die gebruikmaken van de Voedselbank, een steuntje in de rug geboden kan worden. Een kleine bijdrage in het verlichten van de (energie)armoede. *)stand 3 juni 2022

Lokaal diaconaal fonds
De inzameling voor Groningen Geeft Warmte liep tot en met eind mei. Het project omvatte een plan waarbij mensen die de compensatie van de energiebelasting niet (helemaal) nodig hebben, dat helemaal of gedeeltelijk konden schenken aan een lokaal kerkelijk/diaconaal fonds.

Dat fonds is ondergebracht bij de DIRA Haren. Deze Diaconale Raad is het samenwerkingsverband tussen de diaconieën van de Hervormde Dorpskerk en de Gereformeerde Gorechtkerk in Haren.

Compensatie eerlijk verdelen
Vanuit dit fonds worden alle schenkingen in samenwerking met Voedselbank Stad Groningen verdeeld. Dit gebeurt door alle schenkingen om te zetten in tegoedkaarten.

Vanaf juni ontvangt elk deelnemend huishouden via de stadse Voedselbank een tegoedkaart. Deze is te besteden bij een supermarkt aan zelf te kiezen levensmiddelen. Daarmee kunnen huishoudens die het nodig hebben dus voorzien in een deel van hun boodschappen. Een welkome bijdrage in de al toegenomen kosten in levensonderhoud.

De DIRA Haren bedankt alle donateurs en gulle gevers voor hun bijdrage. De Voedselbank Stad Groningen wordt bedankt voor de samenwerking in de projectgroep, voor het financieel ondersteunen van het project en voor het organiseren van de kaartuitgifte.

Overigens kunt u nog steeds bijdragen. Klik > hier < voor de projectinformatie.

DIRA Haren, Projectgroep Groningen Geeft Warmte